Användarvillkor

Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför tjänsten. Bokadirekt och samarbetspartnern Bokahem tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

Behandling av personuppgifter

När en kund bokar en tid hos en tjänsteleverantör via Bokadirekt så samlas de personuppgifter tjänsteleverantören anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av Bokadirekt och samarbetspartnern Bokahem, samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar.

Insamling av personuppgifter

Genom att boka en tjänst överförs de uppgifter du lämnat i formuläret till tjänsteleverantören, och Bokadirekt och dess samarbetspartner About Time/ Bokahem, för att tjänsten ska kunna genomföras på bästa sätt.

För att administrera bokningstjänsten samlar About Time/Bokahem även in uppgifter som gäller kundens bokningar från tjänsteleverantörens schemaläggningssystem.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling. Detta gäller Bokadirekt och Bokahem, samt företaget av vilken du bokar en tjänst.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter under Bokadirekts ansvar som lagras då du bokar utan att ha skapat ett konto lagras upp till 1 år. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv raderar ditt konto.

Bokahem lagrar uppgifter så länge som det finns aktuella bokningar och därtill relaterad information i tjänsteleverantörens schemaläggningssystem.

Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Bokadirekts drift, underhåll och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Bokadirekt eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till gdpr@bokahem.se.
Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.