Skip to main content

Användarvillkor

Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför tjänsten. Bokahem tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

Behandling av personuppgifter

När en kund bokar en tid hos en tjänsteleverantör via Bokahem eller dess mediapartners så samlas de personuppgifter tjänsteleverantören anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av Bokahem, samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar.

Insamling av personuppgifter

Genom att boka en tjänst, eller fylla i ett intresseformulär, överförs de uppgifter du lämnat i formuläret till tjänsteleverantören, och Bokahem, för att tjänsten ska kunna genomföras på bästa sätt.

För att administrera bokningstjänsten samlar Bokahem även in uppgifter som gäller kundens bokningar från tjänsteleverantörens schemaläggningssystem, t.ex. Timewave.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen eller intresseanmälan. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling. Detta gäller Bokahem och dess samarbetspartners, samt företaget av vilken du bokar en tjänst eller kontaktar via intresseanmälan.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Bokahem lagrar uppgifter så länge som det finns aktuella bokningar, eller intresseanmälningar, och därtill relaterad information i tjänsteleverantörens schemaläggningssystem.

Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Bokahems drift, underhåll, marknadsföring och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Bokahem eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till info@bokahem.se.
Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.