Skip to main content

Villkor för Bokahems presentkort

  • Presentkortet är giltigt i 12 månader från köpet av presentkortet.
  • Presentkortet gäller vid bokning, eller intresseanmälan, via Bokahem hos alla tjänsteföretag anslutna till Bokahem.
  • Ett presentkort är en värdehandling. Bokahem ansvarar inte för stulet eller borttappat presentkort.
  • Det kan tillkomma en administrationsavgift i så fall framgår det tydligt vid betalning av presentkortet.
  • Presentkort kan inte bytas in mot kontanter.
  • Enligt distansavtalslagen har du ångerrätt även för presentkort vilket betyder att du kan ångra köpet och få tillbaka dina pengar. Vill du utnyttja ångerrätten måste du informera Bokahem inom 14 dagar.
  • Presentkortet är opersonligt och kan ges till valfri person.
  • Inlösen av presentkort. Varje presentkort har ett unikt id-nummer. Detta nummer meddelas leverantören som drar av beloppet på fakturan.
  • Du behöver inte använda hela presentkortets värde på en gång.

Behandling av personuppgifter

När du köper ett presentkort så samlar Bokahem (drivs av About Time Engines AB, orgnr: 556758-8222)  in de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra ett köp och hantera presentkortet. Själva betalningstransaktion hanteras av Payer AB.

Bokahem använder https och kommunikationen är alltså krypterad vid tex ifyllnad av formulär.

Uppgifter som samlas in

När du köper ett presentkort överförs de uppgifter du valt att lämna i formuläret till Bokahem, dvs e-post, namn och telefonnummer.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för hantering av presentkortet. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Bokahem lagrar uppgifter så länge som det är relevant för hantering och bokföring av presentkortet.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Bokahem eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till info@bokahem.se.
Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.